Новини проекту
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 8 чоловік
    
Новини
На кого можна поступити після 11 класу, куди йти вчитися?
Вт, 26 Січ 2021 13:23:43
Розглядається декілька варіантів проведення ЗНО-2021
Вт, 26 Січ 2021 10:26:39
Не тільки Cyberpunk 2077. 10 кращих відеоігр 2020 року
Пн, 25 Січ 2021 14:31:40
Освітній серіал «Підприємництво для школярів»
Пн, 25 Січ 2021 14:07:57
Що зараз не так із розбудовою профільних ліцеїв
Ср, 20 Січ 2021 13:03:07

Документація філії

Дата: 8 травня 2020 о 19:52, Оновлено 13 травня 2020 о 19:58

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділуосвіти

Кобеляцької районної

державної адміністрації

__________Н. М. Коваль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення чотирнадцятої сесії

Кобеляцької районної ради

сьомого скликання

20.04.2017 р. №  9

Директор опорного закладу

«Білицька загальноосвітня школа

 І – ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької

 районної ради Полтавської області»

__________________О.П.Іванченко

ПОЛОЖЕННЯ 

про філію «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 ім. Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка»

опорного закладу «Білицька загальноосвітня школи I-III ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Філія «Білицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 4 ім. Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка » опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», (далі – Білицька філія № 4) - відокремлений підрозділ юридичної особиопорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області» (далі-опорний заклад), розташований поза її місцезнаходженням та здійснює частину її функцій, зокрема, надає  освітні послуги від імені юридичної особи, не має статусу юридичної особи, у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778,іншими нормативно-правовими актами, Статутом опорного закладу – «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»,цим Положенням, в якому визначаються  функції, права та обов’язки філії.Доповнення та зміни до Положення філії вносяться в порядку, передбаченому діючим законодавством.

Повна назва: філія  «Білицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 4 ім. Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченкаопорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»

Скорочена назва: філія  «Білицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 4 ім. Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка».

Форма власності – комунальна, засновник Кобеляцька районна рада Полтавської області, яка здійснює управління Білицькою філією № 4, затверджує Положення про філію та здійснює інші дії відповідно до діючого законодавства.Створення і припинення філії як відокремленого підрозділу підлягають обов’язковій державній реєстрації, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

2. Юридична адреса: 39220, Полтавська область,Кобеляцький район, смт.Білики, вулиця Марченка, будинок 4; телефон (05343) 9-42-40.

3.Це Положення підлягає затвердженню у порядку, визначеному засновником. Трудовий розпорядок філії визначається Правилами внутрішнього розпорядку, розробленими на основі чинного законодавства України.

        4. Мета і завдання філії:

-   забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами базової загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів, їх модернізації.

         -виховання в учнів поваги до Конституції України,  державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови та національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

           - розвитокздібностей і обдарувань, наукового світогляду учня;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;

- забезпечення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного, фізичного розвитку учнів на основі наукового вивчення їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів;

- соціальний та матеріальний захист творчо обдарованої молоді.

5. Основними  та делегованими повноваженнями і напрямками діяльності філії є:

       - організація навчально-виховного процесу, обрання форм і методів навчання та виховання;

     - навчально-виховна, методична та господарська діяльність.

         6. Філія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України  та   Положенням про філію.

         7. Філія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

           8. У філії визначена українська мова навчання,філія гарантує право на отримання освіти державною мовою відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту.

            9. Філія за погодженням з засновником та опорним закладом має право:

       мати власну печатку;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

          10. Класи у філії формуються за погодженням з опорним закладом та відділом освіти Кобеляцької  районної державної адміністрації, згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

            11. У філії встановлюється така мережа класів:

1-4 класи – І ступінь

5-9 класи ІІ ступінь

Гуртки і факультативи визначаються і затверджуються щорічно радою опорного закладу за участю завідувача філії.

             Філія приймає участь у діяльності методичних об’єднань вчителів початкових класів, класних керівників, вчителів словесників тощо.

         11. З урахуванням потреб населення та місцевих умов філія за згодою  опорного закладу приймає рішення про створення груп продовженого дня.

         12. Філія за згодою опорного закладу створює  спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

          13. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно  з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України .

          14. Індивідуальне навчання та навчання шляхом екстернату у філії організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

          15. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

         16. Опорний заклад до філії здійснює регулярне безоплатне перевезення учнів та педагогічних працівників із сільських населених пунктів, що знаходяться на території обслуговування опорного закладу та за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи й додому шкільними автобусами  за рахунок коштів  місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

         17. Філія має штатний розпис, що затверджується директором опорного закладу, погоджується відділом освіти Кобеляцької райдержадміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів,  затвердженихМіністерством освіти і науки України.

          18. Медичне обслуговування учнів здійснюється  медичним працівником (за наявності в штатному розписі опорного закладу) або медичним закладом, із яким укладена відповідна угода.

          19. Відносини філії з  опорним закладом та  з юридичними й фізичними особами визначаються чинним законодавством України.

ІІ. ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС

1. Освітній процес у філії - це система організаційних педагогічних, методичних і виховних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань базової загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів та вимог.

Освітнійпроцес у філії ґрунтується на засадах гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, громадянської свідомості, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань; інтегративності, єдності навчання і виховання, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів та батьків, представників підприємств, установ, організацій в інтересах особистості, суспільства, держави.

2. Освітнійпроцес у філії включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями і здійснюється згідно з робочими навчальними планами і програмами, розробленими керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів і програм,затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті базової загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

3. Зарахування учнів до філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом  директора опорного закладу.

4. Загальноосвітня підготовка учнів у філії здійснюється відповідно до державних стандартів базової загальної середньої освіти з урахуванням допрофільного навчання.

5. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності та інших особливостей організації освітнього процесу. Індивідуальне та екстернатне навчання організовуються у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи філії встановлюється директором опорного закладуу межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.Розклад уроків філії складається завідувачем (заступником завідувача) філії  відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

7. Відволікання учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

8. Навчальний час учня визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання робочих навчальних програм базової загальної середньої освіти. Обліковими одиницями навчального часу є:

- академічна година тривалістю 45 хвилин, з перервами між ними не менше 10 хвилин;

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 7 академічних годин;

- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 35 академічних годин;

- навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 35 навчальних тижнів.

Відвідування занять учнями філії є обов'язковим.

9. Визначення навчальних досягнень учнів філії здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у закладах загальної середньої освіти та заносяться до класних журналів.

10. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів філії встановлюються діючими навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

11. У філії здійснюється ступеневе навчання учнів (І ступінь – початкова школа, ІІ ступінь – основна школа). Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і знаннями, уміннями, навичками. Навчання у філії завершується видачею учням свідоцтва встановленого зразка про базову загальну середню освіту.

12.Навчання у філії здійснюється українською мовою.

13. Навчально-методична організація освітнього процесу у філії здійснюється черезпедагогічну раду, циклові методичні об'єднання педагогічних працівників філії.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Учень філії - це особа, яка навчається в цьому закладі загальної середньої освіти. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, з 6 років.

2. Права і обов'язки учнів філії визначаються законодавством України, Статутом опорної школи «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Кобеляцької районної ради Полтавської області»та цим Положенням.

3. Учні філії мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчальною, матеріальною, спортивною базами навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах навчально-виховної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо, у роботі органів учнівського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально - виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4. Учні філії зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, під­вищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту опорного закладу, Правил внутрішнього розпорядку філії;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- виконувати інші розпорядження адміністрації філії, що не суперечать законодавству України.

5. Збитки, що навмисно заподіяні учнями філії, відшкодовуються ними за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

6. За досягнення високих результатів у навчанні, за активну участь у житті навчального закладу та за інші досягнення у філії застосовуються наступні форми морального та матеріального заохочення учнів: подяка, нагородження грамотою, запис в Почесну книгу філії, преміювання.  

7. Педагогічними працівниками філії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість її роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

9. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 - підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 - отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово - побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

10. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу філії як навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

11. Приймає на роботу та звільняє з роботи  педагогічних працівників філії директор опорного закладу.

Педагогічні працівники філії працевлаштовуються шляхом укладання з ними трудової угоди, згідно із законодавством України.

12. Для визначення відповідності педагогічних працівників займаним посадам, рівня кваліфікації проводиться їх атестація. Періодичність атестації та порядок її проведення встановлюється Міністерством освіти і науки України. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи згідно з законодавством України.За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист"

13. Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною характеристикою, що затверджується в установленому порядку.

14.Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 15. Завідувач філією призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки,Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку філії та Статутом опорного закладу.

16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 17. Педагогічні працівники філії несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України

18. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим положенням та Правилами внутрішнього розпорядку.

19. Батьки учнівта особи, які їх замінюють, мають права та обов’язки передбачені цим Положенням та  іншими нормативно правовими актами в тому  числі обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; звертатися до органів управління освітою, керівників опорного закладу і філії, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності навчального закладу; брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу; на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

20. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, філія може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

ІV. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

1. Управління філією здійснюється засновником та директоромопорного закладу.

2.Безпосереднє керівництво філією  здійснює завідувач філії та його заступник відповідно до законодавства, Статуту опорного закладута Положення про філію.

3. Завідувач філії:

а) організовує освітній процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

б) діє від імені філії;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності філії;

г) створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, учнів, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

д) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

е) спільно з профспілковою групою розробляє і затверджує правила внутрішнього розпорядку філії;

є) щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу.

4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування філії є загальні збори (конференція) колективу філії, які правомочні приймати рішення за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

Колектив філії складають громадяни, які беруть участь в його роботі на підставі трудового договору, а також інших форм трудових відносин між громадянином та закладом.

5. Загальні збори (конференція) уповноважені :

- приймати Положення філії та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього ;

- брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та розвитку філії, додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази філії;

- вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду завідувача філії;

- вносити пропозиції щодо представників філії до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади завідувача філії;

- обговорювати правила внутрішнього розпорядку;

- обирати комісію з трудових спорів;

- заслуховувати звіт завідувача філії ;

- приймати колективну угоду.

6. Загальні збори (конференція) колективу філії скликаються не менше одного разу на рік.

7. Рішення загальних зборів (конференції) колективу філії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини з присутніх на них. Рішення загальних зборів (конференції) колективу філії носить дорадчий характер.

8. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради філії  та беруть участь у її засіданнях. Педагогічна рада розглядає питання організації та здійснення освітнього процесу. Завідувач  філії є головою педагогічної ради філії.

9. Філія забезпечує ведення діловодства в установленому порядку, звітує за результатами своєї діяльності, подає у відповідні органи та у встановлені терміни статистичні та інші передбачені відомості.

V. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ФІЛІЇ

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України.

2. Обсяги бюджетного фінансування філії не можуть зменшуватись або припинятись за наявності інших джерел фінансування.

3. Додаткові джерела фінансування визначаються Законами України «Про освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

4. Додатковими джерелами фінансування філії можуть бути:

- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання (за дозволом засновника та погодженням з директором опорного закладу);

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

- інші кошти, що отримані філією за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів філії, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення основної освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6. Кошти, які надходять філії від здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, є коштами спеціального фонду філії, які спрямовуються на видатки згідно кошторису затвердженому в установленому порядку.

7. Не використані в поточному році спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунку філії, крім випадків, передбачених законодавством України.

8.Матеріальні цінності філії знаходяться на балансі опорного закладу. 


VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЛІЇ

1.Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері початкової та  базової середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки облдержадміністрації,  засновник -районна рада, відділ освіти райдержадміністрації та адміністрація опорного закладу.

3. Основною формою контролю за діяльністю філії є атестація, яка проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. У період між атестацією проводяться перевірки філії з питань пов'язаних з її освітньою діяльністю. Зміст та види цих перевірок визначаються залежно від стану освітньої роботи, але не частіше один - два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з освітньою діяльністю філії, проводяться відповідно до чинного законодавства.

VІІ.МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

          1.Філія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

          2. Філія має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

3. Участь філії у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства

VІІІЗАКРИТТЯ(ПРИПИНЕННЯ)ФІЛІЇ

1. Рішення  про закриття філії приймає Засновник.

2.Закриття філії здійснюється згідно чинного законодавства.

3. У разі закриття всі права та зобов’язання  філії переходять до опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

Копія першої сторінки Положення про філію

https://content.e-schools.info/beliki4school/library/Doc1.docx

КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чотирнадцята сесія сьомого скликання)

 РІШЕННЯ

20.04.2017                                                                                          № 9

Про перейменування, реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів Кобеляцького району Полтавської області та створення філій опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»

    Керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 09.12.2016 №23 «Про визначення переможця районного конкурсу на кращий проект опорної школи», Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад Кобеляцького району, затвердженого рішенням тридцять першої сесії Кобеляцької районної ради шостого скликання від 07.10.2014 № 9 «Про затвердження Положень про порядок управління майном спільної власності територіальних громад Кобеляцького району Полтавської області в новій редакції», на виконання п. 6 Прикінцевих положень Закону України від 24.12.2015 № 911 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», з урахуванням Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777, з метою забезпечення умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку галузі освіти в районі, розглянувши клопотання відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністраціїпро утворення опорного начального закладу та філій, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, цін, управління майном та інвестиційта з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери, депутатської діяльності, регламенту, забезпечення законності і правопорядку,

 районна рада вирішила:

   1. Перейменувати Білицьку загальноосвітню школу І– ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області в опорний заклад «Білицька 2 загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»,(вул. Миру, 4, смт Білики, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., код ЄДРПОУ 23541661),(далі – опорний заклад).

  2. Реорганізувати шляхом приєднання до опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»:

  1) Білицьку загальноосвітню школу І–ІІ ступенів № 2 Кобеляцької районної ради Полтавської області (вул. Надворсклянська, 201а, смт Білики, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., код ЄДРПОУ 23542123);

   2) Білицьку загальноосвітню школу І–ІІ ступенів № 3 Кобеляцької районної ради Полтавської області (вул. Шкільна, 29, смтБілики, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., код ЄДРПОУ 23542136);

  3) Білицьку загальноосвітню школу І–ІІ ступенів № 4 ім. Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка Кобеляцької районної ради Полтавської області (вул. Марченка, 4, смтБілики, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., код ЄДРПОУ 23542152);

   4) Кустолово-Кущівську загальноосвітню школу І–ІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської області (вул. Шкільна, 60, с.Кустолові Кущі, Кобеляцький район, Полтавська область, код ЄДРПОУ 23541997);

  5) Жуківську загальноосвітню школу І ступеня Кобеляцької районної ради Полтавської області (вул.Лісова, 12, с.Жуки, Кобеляцький район, Полтавська область).

   3. Створити філії опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», а саме:

   1) філію «Білицька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 2» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», (далі – Білицька філія №2), вул. Надворсклянська, 201а, смт Білики, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.; 

     2)філію «Білицька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 3» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», (далі – Білицька філія №3), вул. Шкільна, 29, смт Білики, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.;

    3) філію «Білицька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 4 ім. Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», (далі – Білицька філія №4), вул.Марченка, 4, смт Білики, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.;

   4) філію «Кустолово-Кущівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», (далі–Кустолово-Кущівська філія) вул. Шкільна, 60, с. Кустолові Кущі, Кобеляцький район, Полтавська область;

   5) філію «Жуківська загальноосвітня школа І ступеня» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради 3 Полтавської області», (далі - Жуківська філія), вул. Лісова, 12, с.Жуки, Кобеляцький район, Полтавська область.

   4. Затвердити статут опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області» та доручити директору опорного закладу підписати Статут і подати його на державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства (додається).

    5. Затвердити положення про філію опорного закладу, а саме:

   1) філію «Білицька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 2» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», додається;

    2) філію «Білицька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 3» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»,додається;

   3) філію «Білицька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 4 ім.Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка»опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», додається;

   4)філію «Кустолово-Кущівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», додається;

   5) філію «Жуківська загальноосвітня школа І ступеня» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», додається.

   6. Діяльність стосовно порядку взаємодії, прав, обов`язків, особливостей організації навчально-виховного процесу, організації підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків, харчування учнів, забезпечення належною матеріально-технічною базою, та інші питання діяльності здійснювати відповідно до статуту опорного закладу та положень про його філії.

   7. Затвердити склад комісії з реорганізації юридичної особи:

   1) Білицької загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів № 2 Кобеляцької районної ради Полтавської області згідно додатку 1 ;

   2) Білицької загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів № 3 Кобеляцької районної ради Полтавської області згідно додатку 2 ;

   3) Білицької загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів № 4 ім. Героя Радянського Союзу Ф. І. Марченка Кобеляцької районної ради Полтавської області згідно додатку 3 .

    4) Кустолово-Кущівської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської області згідно додатку 4;

   5) Жуківської загальноосвітньої школи І ступеня Кобеляцької районної ради Полтавської області згідно додатку 5.

   8. Місцезнаходження комісій: 39200, Полтавська обл., м.Кобеляки, вул. Шевченка, 28/20.

     9. Кобеляцькій районній раді здійснювати фінансування опорного закладу, його філій відповідно до чинного законодавства.

    10. Делегувати повноваження головам комісій з реорганізації стосовно здійснення заходів, які пов’язані з реорганізацією юридичної особи, а саме:

     · провести реорганізацію юридичної особи протягом двох місяців з дня оприлюднення інформації про реорганізацію юридичної особи на сайті Міністерства юстиції України;

     · надати державному реєстратору Кобеляцької районної державної адміністрації документи, встановлені законодавством, для проведення реорганізації юридичної особи;

     · провести інвентаризацію майна реорганізованих юридичних осіб;

     · провести розрахунки з бюджетом, працівниками;

     · скласти та затвердити передавальний акт;

     · вчиняти інші дії відповідно до чинного законодавства, направлені на реорганізацію юридичної особи;

    · після закінчення процедури реорганізації надати районній раді витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань стосовно реорганізованих юридичних осіб.

    11. Начальнику відділу освіти Кобеляцької райдержадміністрації:

  - здійснити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної та навчальнометодичної бази опорного закладу та його філій за рахунок цільової субвенції;

 - привести розпорядчі та нормативно-правові документи опорного закладу та його філій у відповідність до чинного законодавства.

     12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, цін, управління майном та інвестиційта з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери, депутатської діяльності, регламенту, забезпечення законності і правопорядку.

 Голова районної ради                                              В. І. КІШІНСЬКИЙ

 Ліцензії на провадження освітньої діяльності

                                                                   

https://content.e-schools.info/beliki4school/library/IMG_20190128_101230.jpg

https://content.e-schools.info/beliki4school/library/IMG_20190128_101213.jpg

http://https://content.e-schools.info/beliki4school/library/IMG_20190128_101128.jpg

https://content.e-schools.info/beliki4school/library/IMG_20190128_101128_juNmTIG.jpg

Структура та органи управління закладу освіти

https://content.e-schools.info/beliki4school/library/структура.docx

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами

У школі працюють 16 педагогічних працівників, серед яких:

- спеціалістів вищої категорії – 8, першої категорії – 3, спеціалістів другої категорії – 1,

 категорії «спеціаліст»- 4.

З них:

- мають педагогічне звання «учитель-методист» - -;

- мають педагогічне звання «старший учитель» - _5_;

- нагороджені знаком «Відмінник освіти України -_.


 

Територія обслуговування, закріплена за філією

https://content.e-schools.info/beliki4school/library/мікрорайон.docx

Ліцензований обсяг - 120 осіб 

Фактично навчається - 86 осіб

Мова освітнього процесу- українська

Інформація про наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі проведення) в опорному закладі 

Матеріально - технічне забезпечення

Інформація

про  наявність обладнання  по філії «БІЛИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №4  імені Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка»

ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ «БІЛИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 КОБЕЛЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

станом на 01.09.2019р.

 Площа, яка прибирається 580 м2:

 1. Коридори -  220 м2 (пр.№1 – 94,15м2, пр.№3 – 60,3м2, пр.№2 – 66м2)
 2.  Класи – 234 м2  ( 1 кл. – 28м2;     2 клас – 34м2;  3кл – 47м2;  4 – 35м2;  5кл – 29м2; 6кл – 36м2;   7кл – 25м2   
 3. Їдальня (роздаткова) – 18 м2
 4. Бібліотека  - 21 м2
 5. Спортивна кімната - 73 м2
 6. Інші приміщення – 44 м2 (учительська – 33,48м2, кабінет директора – 10,7м2)
 7. Майстерні немає.
 8. Дві теплогенераторних (в них стоять 4 котли  КС – Г(ГВ)- 24Д , в яких спалюється газ).
 9. Бібліотека: 1508 шт. підручників, 2362 шт. художньої літератури, посібників – 55шт., брошури та журнали –26 шт.

            Учасники освітнього процесу можуть користуватися, при потребі, матеріальною базою опорного закладу. 

Правила зарахування до 1 класу

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64306/

 ПЕРЕЛІК документів

1. Заява;

2. Копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал
відповідного документа);

3. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової
документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу
про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за
№ 794/18089.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть
додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-
педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-
медико-педагогічної консультації.
У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали
мають бути подані до видання наказу про зарахування 
.

Першочергове право при зарахуванні до 1 класу мають діти, що проживають на території обслуговування навчального закладу.

                                                                                              

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

     У філії «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 імені Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області» створені  умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами,  забезпечено їх безперешкодним доступом до всіх приміщень школи.

    З 1 вересня 2018 року у закладі відкрито  клас з інклюзивною формою навчання, працює асистент вчителя.

 Навчальний заклад співпрацює з Інклюзивно-ресурсним центром Кобеляцької міської ради Полтавської області (адреса:м.Кобеляки, вул. Шкільна,1/28  на базі Кобеляцького ліцею №1), де можуть отримати консультації  педагогічні працівники та батьки з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

    Є можливість отримати безкоштовно додаткові освітні послуги - індивідуальні корекційно-розвиткові заняття  практичного психолога, логопеда (при ІРЦ).

Для дітей з інклюзивною формою навчання адаптовано навчальні програми та плани, створено позитивний клімат шкільного середовища.

Умови для перебування у закладі дітей з особливими освітніми потребами:

 • доступність до приміщень забезпечена наявністю пандусів  ;уа
 • необхідні місця руху обладнані поручнями;
 • зроблено помітки на сходах;
 • організовано чергування;
 • щороку виконуються  поточні ремонти класних кімнат та туалетів.

    Приміщення закладу мають як природне, так і, при потребі, штучне освітлення; враховано використання кольорів, розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних вимог. У закладі дотримується тепловий режим. Забезпечується регулярність вологого прибирання, здійснюється провітрювання кімнат .

     Територія філії постійно  підтримується в належному стані.

Платних освітніх послуг філія не надає

Атестаційна експертизадіяльності школи

https://content.e-schools.info/beliki4school/library/атестаційна_експертиза_1.docx

Освітні програми, що реалізуються в закладі

СХВАЛЕНО

рішенням педагогічної ради  

школи  протокол  № 1

 від 30.08.2019р.

   

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор опорного закладу «Білицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»

                                      _____________О.П.ІВАНЧЕНКО

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ №_______ від_______

     

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Філія «Білицька загальноосвітня

школа І – ІІ ступенів №4

імені Героя  Ф.І.Марченка»,

опорного закладу «Білицька загальноосвітня

школа І – ІІІ ступенів №1

Кобеляцької районної ради

Полтавської області »

на 2019 – 2020 навчальний рік

Пояснювальна записка до робочого навчального плану філії «Білицька загальноосвітня школи І-ІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка»
      опорного закладу « Білицька загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 1
 Кобеляцької районної ради Полтавської області» 

                                              І Загальні засади.

Робочий навчальний план філії «Білицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів №4 імені Героя Ф.І.Марченка» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»  на 2019/2020 навчальний рік  розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України 20.04. 2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87

 Робочий навчальний план створює передумови для одержання повноцінної освіти всіма учнями школи. Цьому сприяє наявність в робочому навчальному плані інваріантної складової, сформованої на державному рівні і спільної для всіх загальноосвітніх закладів та варіативної складової, яка містить додаткові години на предмети інваріантної складової та  предмети за вибором, факультативні  заняття.

           Робочий навчальний план філії «Білицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів №4 імені Героя Ф.І.Марченка» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»  на 2019/2020 навчальний рік  складено :

 - для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою для 1-х  класів закладів загальної середньої освіти, розробленою О.Я. Савченко; (Затверджена  рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018 . Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268) (таблиця 1);

  - для 3-4-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407); (таблиця 1);

- для 5-9 класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню  ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) (таблиця 1).

          Навчальний план школи зорієнтований на роботу за п’ятиденним робочим тижнем.

         План містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для виконання, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової та курси за вибором, індивідуальні та групові заняття.

                Кількість класів та їх наповнюваність

                     1 клас –  12 учнів                               5 клас – 5 учнів                            

                      2 клас –    9 учнів                               6 клас –  13 учнів

                      3 клас –   14 учнів                              7 клас –  10 учнів

                      4 клас –      9 учнів                             8 клас –   5 учнів

                                                                                  9 клас – 9 учнів.      

Всього по школі класів – 9; учнів – 86. Крім того дітей ревматсанаторію навчається 50 осіб щомісяця.

                                          

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

  Початкова школа

Виконання основних завдань освітньої галузі мови і літератури здійснюється на уроках української мови та читання: у 1 класі вивчається єдиний курс /7 год. на тиждень/ з навчання грамоти , розвитку мовлення за букварем. У 2 – 4 класах вивчення української мови забезпечується курсами мови і читання: на мову відводиться в 1 семестрі 4 год., в 2 семестрі 3 год., на читання відповідно 3 та 4 год.

  Вивчення іноземної  /англійської/ мови починається з 1 класу (по 2 тижневі години).

 Освітня галузь «Математика» у 1- 4 класах здійснюється через навчальний предмет «Математика» по 4 години на тиждень.

Освіння галузь «Природнича, соціальна і здоров'язберігаюча, громадянська та історична» у 1-2 класах здійснюється через навчальний предмет «Я досліджую світ» по 3 години на тиждень.

           Освіння галузь «Природознавство» у 3- 4 класах здійснюється через навчальний предмет «Природознавство» по 2 години на тиждень.

          Освіння галузь «Суспільствознавство» у 3- 4 класах здійснюється через навчальний предмет «Я у світі» по 1тижневій годині.

          Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" в 1-4 класах  по 1 тижневій годині відповідно до програм з цих навчальних предметів.

          Освітня галузь «Технології» за навчальним планом реалізується через навчальний предмет «Трудове навчання» по 1 годині в 3 – 4 класах (підручник «Трудове навчання» авт. Веремійчик І.М.)  та «Інформатика» по1 год.  в 3-4 класах, а в 1-2 класах через навчальний предмет «Дизайн і технології» по 1 тижневій годині, в 2 класі через навчальний предмет  «Інформатика» -1год. на тижлень .

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Указу Президента України від 09.10.2001р. №941/2001 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні» обов’язковим є використання 3 годин для занять з фізичної культури. Години з фізичної культури освітніх галузей  «Здоров`я і фізична культура» в 3- 4 класах та «Фізкультурна» в 1-2 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Викладання предмета «Фізична культура» здійснюється за оновленою програмою.

Предмет «Основи здоров`я» /програма з «Основ здоров`я» авт. Савченко О.Я. та ін. /інтегрує валеологічні знання та знання з безпеки життєдіяльності учня.

    В зв’язку з наявністю заяв батьків та відповідно рішення педагогічної ради за рахунок варіативної частини в 3 та 4  класах продовжимо вивчення курсу  «Християнська етика в українській культурі» по 1 год./автор програми  В.Г.Чернуха, Е.В.Бєлкіна/.

     До варіативної складової 1-го класу введено курс за вибором «Навчання грамоти» з розрахунку 1 година на тиждень, а в 2 класі «Українська мова»1

тижнева година з метою формування ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань.

        Обсяг домашнього завдання повинен становити близько ¼ від опрацьованого на уроці. У 1 класі домашні завдання не задаються; у 2 класі на виконання домашніх завдань учень повинен витрачати не більше 45 хв.,у 3кл. – 70 хв., у 4кл. – 90 хв.

Основна школа

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", " Здоров’я і фізична культура".

Освітня галузь " Мови і літератури " реалізується навчальними предметами: українська мова, українська література, іноземна мова (англійська мова) та зарубіжна література. Курс за вибором російська  мова у 5 – 9 класах по 1 год. на тиждень вивчатиметься враховуючи наступність, бажання батьків, наявність кваліфікованих кадрів та необхідної матеріальної бази.

           Освітня галузь "Математика" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Математика" (5-6 класи), "Алгебра" та "Геометрія" (7-9 класи).

Освітня галузь "Природознавство" реалізується через навчальні предмети, відповідно, – "Природознавство" (5 клас), "Біологія" ( 6 – 9 класи), "Географія" (6-9 класи), "Фізика" та "Хімія" (7-9 класи) .

           Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується навчальними предметами «Історія України» ( 5 – 9 класи) та «Всесвітня історія» (6-9 класи), "Основи правознавства" (9 клас). За рахунок варіантної частини в 9 класі вивчатиметься  курс «Історія Полтавщини» з метою поглиблення знань учнів з історії рідного краю, здійснення краєзнавчого підходу до виховання  ( 0,5 год., автор програми Білоусько О.А.,Супруненко О.Б.  та ін.)  .

           Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" (5 – 9 класи по 1 год.) та "Фізична культура"(5 – 9 класи по 3 год). Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках предмета "Основи здоров'я".  Змістове наповнення предмета «Фізична культура» школа формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. 

          Освітня галузь "Технології" реалізується через предмети "Трудове навчання" (5 – 6 класи по 2 год.,7 – 9 кл. по 1 год.) та "Інформатика" ( 5- 7 кл. по1 год., 8 – 9кл. по2 год.). Вивчення інформатики, як навчального предмета, покли­кане сформувати в учнів уявлення про  інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, основні компоненти програмного забезпечення, уміння та навички користуватися інформаційними засобами.

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво  (5 – 7 класи), "Музичне мистецтво" ( 5 – 7 класи) і " Мистецтво " (8 -9 класи).

 При вивченні предметів: історія України 8 – 9 кл. по 1,5 год., географія 9 кл.  1,5 год., хімія 7 кл.  0,5 год., історія Полтавщини  9 клас  0,5 год., українська мова 5-6 кл.по 3,5 год., 7 клас – 2,5 год. читатиметься по 1 годині через тиждень на протязі всього навчального року. Геометрія у 7 класі 1 – й семестр 1 год., а в 2 – му – 2 години. Алгебра у 7 класі 1 – й семестр 3 год, а в 2 – му 2 години.

Поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає.

ІІІ. Структура навчального року

             Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту                                2019/2020 навчальний рік розпочинається у День знань - 2 вересня і закінчується не пізніше 1 липня 2020 року. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:    

І семестр - з 02 вересня по 27  грудня 2019 року, 

 ІІ семестр - з 15 січня по 29  травня 2020 року.

 Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з  28 жовтня  по  03 листопада 2019 року,

зимові з 28 грудня 2019 року по  14 січня 2020 року,

весняні з  23  березня по 29березня 2020 року.

                З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, проведення для учнів 1 класу додаткових тижневих канікул.

         Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 29 травня 2020 року.

Навчальна практика та навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-8 класів впродовж навчального року за умови, якщо вони передбачені навчальними програмами з відповідних предметів.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується державною підсумковою атестацією випускників початкової та основної  школи. Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602). Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форма її проведення визначаються Міністерством освіти і науки України.

Реалізація процесу навчання в школі здійснюється в ході 5-денного робочого тижня на уроках тривалістю в 1-х класах - 35 хвилин, в 2-4 класах - 40 хвилин, в 5-9 класах – 45 хв.

Гранична наповнюваність класів  встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Режим роботи школи для учнів 1-9 класів - п’ятиденний з однією зміною навчання.

Завідувач філії                          В.М.Василенко   

Філія «Білицька ЗОШ І – ІІ ступенів №4»

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Кількість годин на тиждень для 1,2 класів

(додаток1, розроблено під керівництвом О.Я. Савченко, затверджено  наказом МОН України від 21.03.2018  № 268)

Кількість годин на тиждень у 1-2  класах                   

Інваріантний складник

Назва освітньої галузі

навчальні

1

2

п/п

предмети

1

Мовно-

Навчання грамоти

7

7

2

 літературна

Іноземна  мова (англ.)

2

3

3

Математика

математика

4

4

4

Природнича

3

соціальна і здоров'язбер.

громадянська та історична

Я досліджую світ

3

5

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

6

Образотворче мистецтво

1

1

7

Технології

Дизайн і технології

1

1

Інформатика

1

8

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

1

1

усього

19+3

21+3

Варіативний складник

1

1

курси за вибором

1

1

навчання грамоти

1

українська мова

1

гранично допустиме навантаження на одного учня

20

22

всього

23

25

Всього :                         

48 годин

Завідувач філії                          В.М.Василенко               

  За таблицею 1

до Типової освітньої програми

Філія «Білицька ЗОШ І – ІІ ступенів №4»

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання 2019-2020 н.р.

( додаток 1 наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 )

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

Іноземна мова (англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура**

3

3

Усього

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення  курсу за вибором (християнська етика)

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

   25

25

Всього 50 годин

Завідувач філії                          В.М.Василенко                   

За таблицею 1

до Типової освітньої програми

Філія «Білицька ЗОШ І – ІІ ступенів №4»

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою 2019-2020н.р.

( додаток 1 наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 )

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Додатковий час на предмет історія

Полтавщини

Предмет за вибором: російська мова

1

1

1

1

0,5

     1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

30,5+3

31,5+3

33+3

Завідувач філії                          В.М.Василенко                   

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.