Новини проекту
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 8 чоловік
    
Новини
На кого можна поступити після 11 класу, куди йти вчитися?
Вт, 26 Січ 2021 13:23:43
Розглядається декілька варіантів проведення ЗНО-2021
Вт, 26 Січ 2021 10:26:39
Не тільки Cyberpunk 2077. 10 кращих відеоігр 2020 року
Пн, 25 Січ 2021 14:31:40
Освітній серіал «Підприємництво для школярів»
Пн, 25 Січ 2021 14:07:57
Що зараз не так із розбудовою профільних ліцеїв
Ср, 20 Січ 2021 13:03:07

Річний план школи

Дата: 8 травня 2020 о 22:41, Оновлено 17 травня 2020 о 19:11

   

«Затверджено»

педагогічною радою та

Радою школи, протокол №1

від  30 .08.2019 року

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Філії «Білицька загальноосвітня школа І - ІІ ст.№4

імені Героя Радянського Союзу Ф.І.Марченка» опорного закладу

«Білицька загальноосвітня школа І - ІІІ ст.№1 Кобеляцької

районної ради Полтавської області»

на 2019-2020н.р.

                                                                                                                                                    

ЗМІСТ

           1. Завдання роботи школи;

  2. Діяльність педколективу з охоплення молоді мікрорайону школи навчанням і забезпечення реалізації прав особи на освіту;

       3. Робота педагогічного колективу по підвищенню якості навчально-виховного процесу;

3.1. Заходи по організації початку і закінчення навчального року.

3.2. Робота педколективу по вдосконаленню проведення уроків

          3.3. Заходи по формуванню духовно багатої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності.

          3.3.1. Національно – патріотичне виховання

          3.3.2. Естетичне виховання

          3.3.3. Морально – правове виховання

          3.3.4. Трудове виховання і професійна орієнтація

          3.3.5. Спортивна діяльність

          3.3.6. Робота з батьками, родинне виховання

      4. Робота з педагогічними кадрами. Організація методичної роботи

 4.1.Підвищення педмайстерності вчителів

4.2. Методична робота

4.3. Атестація

4.4. Індивідуальна робота з педагогічними кадрами

5. Здоров’я і життя дітей. Заходи з техніки безпеки і охорони праці;

6. Зміцнення матеріально-технічної бази школи. Фінансово-господарська діяльність;

     7. Інтеграція зусиль школи, сім’ї, громадськості;

        7.1 Робота ради школи

 1. Загальношкільні батьківські збори;

        7.3  Організація роботи зі зверненнями громадян

    8.Внутрішкільний контроль;

    9.Психолого-педагогічна служба;

    9.1.Психодіагностична робота

    9. 2. Консультативна робота.

    9. 3. Корекційно-відновлювальна, розвивальна робота

    9. 4. Психологічна просвіта

    9. 5. Організаційно-   методична робота

    9. 6. Зв`язки з громадськістю.

   10. Інформаційно – аналітичне забезпечення процесу управління.

1.ВСТУП     ЗАВДАННЯ РОБОТИ ШКОЛИ

У 2018/2019 навчальному  році педагогічний колектив школи завершив роботу   над вирішенням проблеми:  «Удосконалення навчально-виховного процесу в умовах інноваційного розвитку школи з метою підвищення якості освіти».

 Виходячи з цієї проблеми, вся діяльність школи була спрямована на розв’язання таких завдань:

 • Цілковите здійснення всеобучу, створення умов для здобуття учнями базової  загальної середньої освіти;
 • Невпинне підвищення теоретичної і методичної педагогічної підготовки вчителів по впровадженню інноваційних  технологій, удосконалення форм проведення методичної роботи ;
 • Виховання в учнів навичок самостійної роботи;
 • Дотримання наступності у вимогах щодо навчання і виховання учнів, підвищення вимог   до культури усної і писемної мови;
 • Проведення систематичної роботи з обдарованими дітьми;
 • Удосконалення роботи по залученню позабюджетних коштів для подальшої комп’ютеризації школи, підведення безпровідного інтернету, якісного вивчення предметів на рівні сучасних вимог, зміцнення матеріально-технічної бази школи.
 • Покращення якості харчування учнів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив школи  працюватиме  над методичною проблемою:  «Формування компетентної особистості випускника філії та підвищення професійної компетентності педагогів шляхом впровадження інноваційних технологій».

      З 1 вересня 2019року учні 1-2 класів навчатимуться за новим Держстандартом початкової освіти. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання,  а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

         Нині філософія освіти змінилася. Школа і освіта стає інклюзивною, такою, що враховує індивідуальні особливості і потреби кожної дитини. І головна мета Нової Української  Школи – розкрити потенціал кожної дитини, допомогти їй реалізувати себе у житті“

Одночасно педпрацівники  працюватимуть над подальшим впровадженням  у практику роботи Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних та регіональних концепцій і програм та інших нормативних, рекомендаційних документів з питань освіти.

2.Цілковите здійснення всеобучу. Створення умов для здобуття учнями базової  загальної середньої освіти.

3.Організацію методичної роботи та неперервної освіти педагогічних кадрів здійснювати на засадах диференційованого підходу шляхом діагностики та врахування індивідуальних запитів кожної категорії працівників.

4.Поряд з навчальною, вважати першочерговою і обов’язковою позакласну  роботу, на особливий контроль поставити правове виховання учнів, роботу з техніки безпеки та охорони праці.

5.Учителям раціонально використовувати різні форми і методи роботи, адміністрації школи відвідувати уроки та проводити їх глибокий аналіз і надавати ділові рекомендації педагогічним працівникам.

6.Систематично  проводити роботу з обдарованими дітьми.

7.Продовжувати  залучати позабюджетні кошти для зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

8. Використовувати  інформаційно-комунікаційних  технології  при  викладанні  навчальних  предметів  відповідно  до  Державного  стандарту  загальної  середньої  освіти  .

2. Діяльність педколективу з охоплення молоді мікрорайону школи навчанням і забезпечення прав особи на освіту

№п/п

            Зміст роботи (конкретні заходи)

Строки

виконання

Відповідальний виконавець

Відмітка

виконання

  1

                           2

      3

            4

         5

1.

Охопити дітей віком 6 – 18 років навчанням, укомплектувати класи

До 01. 09.19

Адміністрація

   школи

2.

Провести набір учнів до 1 класу, укомплектувати його. На новоприбулих учнів оформити особові справи.

До 10.09.19

Класні керівники

3.

Подати до реєстру селищної ради списки прибулих – вибулих протягом літа учнів .

До 10.09.19

Заступник завідувача з навч.- вих. роботи

4.

Вести щоденний облік відвідування занять учнями. Вчасно приймати міри до тих учнів, що пропускають уроки.

Протягом

   року

Адміністрація школи, класні  керівники

5.

Харчування дітей 1-4 класів  та  пільгових  категорій здійснювати безкоштовно за  рахунок  державного  бюджету.

  Протягом

      року

Адміністрація школи, класні керівники, класоводи

3. Робота педагогічного колективу по підвищенню якості навчально – виховного процесу.

3.1. Заходи по організації початку і закінчення навчального року.

1.

Комплектація класів згідно кількості дітей.

До 01.09.19

Адміністрація школи

2.

Навчання організувати за семестровою структурою

Постійно

Адміністрація школи

3.

Початок занять встановити з 8 годин 30 хвилин з двома великими перервами після I i II уроків у початковій школі та однією у старшій .

Постійно

Адміністрація школи

4.

Оформити наказом по школі учнів, що вибули протягом літа і зарахувати прибулих.

До 05.09.19

Адміністрація школи

5.

Проводити систематичний контроль за рухом учнів

Постійно

Заступник з навчально – виховної роботи

6.

Видати накази по  організації  навчального  року:

 -про розподіл навчальних годин, обов’язків між завідувачем і   заступником, призначення класних керівників;

 -про зарахування учнів до 1 класу.                                                                        -про кількісний склад учнів.             

 до 01.09

 Адміністрація школи

7.

Простежити за продовженням навчання               випускників 9 класу.

до 05.09

 Адміністрація школи, класний керівник 9 кл.

3.2. Робота педколективу по вдосконаленню проведення уроків

При плануванні навчально-виховної роботи керуватися Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, та іншими нормативними документами.

Постійно

Вчителі

Всю навчально-виховну роботу в школі спрямувати на виховання в   учнів почуття громадської та національної гідності, самосвідомості,  любові до рідного краю, сприяти засвоєнню ними культурно-національних, духовних, історичних цінностей народів України, формуванню громадянина України.

Протягом року

Вчителі

                                                             3.                                                 

            

Вчителям-предметникам творчо і глибоко продумувати вибір і раціональне використання оптимальних методів навчання і виховання        учнів, чітко дотримуватись вимог оновлених навчальних програм.                                 

Протягом року домагатися виконання головних завдань сучасної школи                    

    -підвищення рівня психолого-педагогічних знань учителів,                       

    -виховання почуття причетності до життя свого народу, працелюбства ,підготовки учнів до життя в умовах ринкових відносин;

    -формування політичної культури, грамотності, поваги до держави  та її законів, до її традицій та атрибутики, виховання патріотизму;

    -розвиток здібностей, творчого і критичного мислення, потреби і вміння вдосконалюватися, самовдосконалюватися ;

- виховання бажання вчитися;

 -сприяти фізичному, психічному здоров’ю дітей.

Постійно

Вчителі

            4.

 Забезпечувати умови для самовираження особистості в різних видах діяльності, розкриття її нахилів, здібностей, обдарованості

             5.

Постійно надавати індивідуальну допомогу учням, що мають знання на низькому рівні.

Постійно

Класні керівники, класоводи, вчителі

3.3. Заходи по формуванню духовно багатої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності.

У цьому навчальному році виховна робота буде спрямована на виконання таких завдань:

 • забезпечення всебічного розвитку особистості учня у процесі навчання і виховання;
 • формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення дітьми своєї етнічної спільності, виховання в них національної гідності;
 • прищеплення учням поваги до загальнолюдських норм гуманістичної моралі;
 • виховувати і розвивати потребу у здоровому способові життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.

3.3.1. Національно – патріотичне виховання

        

1.

Продовжити  участь в експедиції «Моя Батьківщина - Україна»

Протягом року

Вчителі - предметники

2.

Відзначення національних дат :

 • День визволення Полтавщини;
 • День захисника України;
 • День національної гідності
 • День пам’яті жертв Голодомору
 • День збройних сил України;
 • День Соборності
 • Свято жінок 8 Березня;
 • День Перемоги;

             -   День Матері.

Провести свято прийому учнів у козачата

Вересень 

Жовтень

Листопад

Листопад

Грудень

Січень

Березень

Травень

Травень

Заступник з навчально -виховної роботи, класні керівники, вчитель фізкультури

Педагог – організатор,кл.керівники

   3.

Тематичні виховні години:

 • “Любіть Україну у сні й наяву”;
 • “Державні символи України”;
 • “Мова  наша  солов’їна ”;
 • “Душі Людської доброта”;
 • “Вічні святині” ;
 • “Неси добро  у  світ  природи”;
 • „ Біль  душі  людської ”;
 • „ Ратна  слава  нашого  краю ”
 • “Культура  спілкування – слова  щирого  вітання”;
 • “Книги – морська  глибина”.

Протягом  року

Класні керівники, класоводи, бібліотекар

3.3.2. Естетичне виховання

Свято першого Дзвінка.

Вересень

Заст.з виховної роботи, пед. орг.

2.

Конкурс квіткових композицій

Вересень

Педагог - організатор

3.

Конкурс малюнків “Моє  дитинство  золоте… ”

Вересень

Вчитель  малювання

4.

Святковий концерт , присвяченний Дню працівників освіти.

Жовтень

Педагог - організатор, вчитель музики

5.

Екскурсія в музей мистецтва до м. Полтави

Травень

Пед. орг, учитель  малювання

6

Відкрита  виховна  година 

Квітень

Клакний керівник  7 кл

7.

Вечір відпочинку “День закоханих”.

Лютий

Класний керівник      класу

8.

Вечір  відпочинку  “  Здрастуй Новий 2020 рік                                       ”

Грудень

Класні керівники,   пед. орг.

9.

Свято  “Осінь, прощавай”

Листопад

Класоводи 1-4    класів

3.3.3. Морально – правове виховання

Роз’яснення учням Законів України та положень Конституції України.

Постійно

Учитель правознавства

            2. 

Бесіди з новоприбулими учнями  про  правила для учнів.

Вересень

Заст. з виховної роботи, класні  керівники

3. 

Бесіди з учнями :

 • “Десять причин сказати наркотикам ні”.
 • “Увага! СНІД”
 • “Венеричні захворювання  - хвороби  віку”
 • “Ми  за  здоровий  спосіб  життя”
 • “Лікар попереджує”.

Протягом року

Класні керівники, психолог

4. 

Взяти участь у проведення Всеукраїнського Тижня права

Листопад

Вчитель правознавства, кл. кер.

                5.          

Організувати проведення зустрічей з працівниками правоохоронних органів

Протягом року

Адміністрація

3.3.4. Трудове виховання і професійна орієнтація

1.

Організація чергування в кабінетах під час перерв з метою підтримання чистоти, вологе  прибирання

Протягом року

Класні керівники

2.

Організація чергування по школі, їдальні.

Протягом року

Заст.з  вих.роб.,кл.кер.

3.

Закріпити ділянки території школи за класами для її прибирання та підтримувати її в належному порядку.

Протягом року

Заступник з навчально - виховної роботи, класоводи, класні керівники

4.

Організація роботи “Книжкової  лікарні”. Проводити  рейди-огляди  стану  збереження  підручників.

Протягом року

Біліотекар

3.3.5. Спортивна діяльність

1.

Бесіди про необхідність формування здорового способу життя.

Протягом року

Класні керівники, вчитель фізкультури

2.

Впровадження  фізкультурно-оздоровчого  комплексу  „ Козацький  гарт ”

Протягом  року

Учитель  фізкультури, класні  керівники

3.

Олімпійський тиждень.

Вересень

Класоводи, вч. фізкультури

4.

Легкоатлетичні змагання.

Жовтень, травень

Вчитель фізкультури

5.

Участь  у  внутрішкільних  змаганнях.

Протягом  року

Вчитель фізкультури

6.

Участь у районних спортивних  змаганнях.

Протягом року

Вчитель фізкультури

3.3.6. Робота з батьками, родинне виховання

1.

Організація психолого – педагогічних консультацій для батьків.

Постійно

Заступник з навч.  виховної роботи,  класні   керівники, психолог

2.

Тримати під постійним контролем неблагополучні сім’ї. Підтримувати зв’язок із родинами, де виховуються схильні до правопорушень учні.

Протягом року

Заступник з виховної роботи, класні керівники, психолог

3.

Двічі на семестр проводити класні батьківські збори, на які виносити актуальні питання життя та діяльності класу, школи, навчання і виховання учнів.

Протягом року

Заступник з навч. виховної роботи, класні керівники, психолог

4.

Провести педагогічний консиліум “Як допомогти дітям вчитися”.

Жовтень

Класні керівники, бібліотекар, психолог

5.

Виносити на засідання батьківського всеобучу нагальні питання життя класних колективів.

 Листопад

Травень

Заступник з виховної роботи, бібліотекар, класні керівники, психолог

4. Робота з педагогічними кадрами. Організація методичної роботи.

4.1  Підвищення педмайстерності вчителів

                                             Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Забезпечити проходження підвищення кваліфікації вчителів   Василенко В.М., Василенко О.В., Каляушко Г.Л. на курсах .

Підготувати заявку на підвищення кваліфікації.

Протягом року

Заступник  з НВР

2.

Забезпечити проходження атестації педагогічних працівників  Василенко О.В., Каляушко Г.Л.

Скласти графік проходження атестації та організувати роботу атестаційної комісії.

Протягом року

Завідувач школи, заступник  з НВР

3.

Організувати роботу  шкільних МО учителів початкових класів, класних керівників. Узгодити терміни проведення засідань.

Протягом року

Заступник  з НВР, керівники МО

4.

Проводити оперативні методичні наради, огляд педагогічної преси та тематичної літератури.

І раз на місяць

Заступник з НВР, бібліотекар

5

Підготувати та провести семінари-практикуми на тему  «Організація навчально-виховного процесу з урахуванням  компетентнісного підходу»

Згідно графіка

Заступник  з НВР

6

Підготувати та провести психолого-педагогічні семінари на тему «Адаптація учнів 1 і 5 класу»

Згідно графіка

Заступник  з НВР, психолог

7

Провести дні відкритих дверей для батьків 1 і 4 класів

Протягом року

Заступник з НВР, класоводи

8.

Ознайомлювати вчителів з нормативними документами.

Постійно

Завідувач школи, заступник  з НВР

9

Організувати роботу методичного куточку (згідно наказу); провести консультації; систематизувати матеріал; оформити виставку педагогічних надбань вчителів; зібрати банк даних про ППД.

Протягом року

Заступник  з НВР, керівники МО

10.

Провести творчий звіт учителів Василенко О.В., Каляушко Г.Л.,  які атестуються в поточному році.

Протягом року

Заступник з НВР, керівники МО

11.

Забезпечити поповнення методичного куточку новими методичними матеріалами. Оформити розробки відкритих уроків.

Протягом року

Заступник з НВР, керівники МО

12.

Провести шкільний тур конкурсу «Учитель року».

листопад

Завідувач школи , заступник  з НВР, керівники МО

13.

Вивчити та узагальнити досвід роботи учителів, які підлягають атестації.

Протягом року

Заступник  з НВР, керівники МО

4.2. Методична робота

1

 Всю навчально-виховну роботу в школі спрямувати на завершення роботи над науково-методичною проблемою  «Формування компетентної особистості випускника філії та підвищення професійної компетентності педагогів шляхом впровадження інноваційних технологій»

Протягом року

Заступник з НВР, керівники МО

2

Видати наказ про організацію методичної роботи в школі.  Затвердити  плани роботи ШМО і творчої групи.

І семестр

вересень

Заступник  з НВР, керівники МО

2

Провести  шкільні предметні  олімпіади.

І семестр

листопад,

грудень

Заступник  з НВР, керівники МО

3.

Взяти участь у районних олімпіадах.

ІІ семестр листопад-грудень

Заступник з НВР, керівники МО

4

Провести предметні тижні, організувати взаємовідвідування уроків.

січень

Заступник  з НВР, керівники МО

4.3  Атестація

1

Вивчити  Положення про атестацію в колективі. Видати  наказ  про затвердження атестаційної комісії

вересень

Заступник з НВР

2

Організувати індивідуальну робота з учителями, які виявили бажання атестуватися позачергово.

до 10.10.

Заступник  з НВР

3

Розглянути документи й затвердити графік атестації (наказом)

до 20.10.

Завідувач школи, заступник  з НВР

4

Провести Індивідуальні співбесіди з педпрацівниками, які атестуються

листопад

Завідувач школи, заступник  з НВР

5.

Підготувати і провести робоче засідання атестаційної комісії

лютий

Завідувач школи

6.

Провести засідання атестаційної комісії для підведення підсумків роботи  за атестаційний період. Ознайомити  педпрацівників з атестаційними матеріалами (не пізніше ніж за 10 днів до підсумкового засідання). Підготувати атестаційні листи.

березень

Заступник  з НВР

7

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії. Видати  наказ за результатами атестації.

березень

Заступник  з НВР

8

Погодити  перспективний план  атестації з курсовою перепідготовкою.

травень

Заступник  з НВР

4.4 Індивідуальна робота з педагогічними кадрами

1

Співбесіда з учителями – об’єктами персонального контролю.

вересень

Адміністрація

2

Співбесіда щодо розподілу навчального навантаження.

січень

Адміністрація

3

Співбесіда з учителями - об’єктами персонального контролю. Співбесіда з виконавчої дисципліни.

грудень

Адміністрація

4

Співбесіда щодо графіка літніх відпусток.

січень

Адміністрація

5

 Співбесіда щодо попереднього розподілу навчального навантаження.

квітень

Адміністрація

  6.

Співбесіда з учителями щодо виконання плану самоосвіти.

січень

Адміністрація

5. Здоров`я і життя дітей. Заходи з техніки безпеки і охорони праці.

                                               

Термін

Організаційно-педагогічні заходи

Серпень

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

1. Складання актів –дозволів на кабінети, майстерні, спортзали, спортмайданчики ( комісія з ОП, відповідальний).

2.Аналіз санітарних книжок ( заст завідувача)

І\/ тиждень

1.Проведення інструктажу з класними керівниками (заступник завідувача з навчально – виховної роботи).

2.Проведення первинного інструктажу з педпрацівниками ( ЗД з НВР) 

Вересень

І тиждень

1.Проведення вступного інструктажу з ОБЖ з учнями (кл.керівники)

2.Стан техніки безпеки та пожежної безпеки під час організації НВП(наради з директором)

ІІ тиждень

1.Організація медогляду учнів (медсестра Білицької амбулаторії, кл.керівники).

2.Складання листів здоров`я (кл.керівники)

3. Розмістити  учнів  за партами  з урахуванням  росту, зору та слуху (класоводи, кл. кер.)

ІІІ тиждень

І\/ тиждень

Жовтень

І тиждень

Організація медогляду учнів (кл.керівники, медсестра)

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

Підготовка до зимових умов школи (кл. кер., техперсонал, нарада)

І\/ тиждень

Підготовка до зимових умов школи (заст. директора , нарада)

 1. 1.Проведення цільового інструктажу з ОБЖ з    учнями (кл.керівники ).
 2. Вихід учнів з будівлі школи за планом евакуації (практично, адміністрація )

Листопад

І тиждень

ІІ тиждень

Проведення навчання з техніки безпеки та ПБ із зав.кабінетами, майстерень, учителями фізкультури (ЗД з НВР)  

ІІІ тиждень

Проведення навчання з техніки безпеки та ПБ із зав.кабінетами, майстерень, учителями фізкультури (ЗД з НВР)  

І\/ тиждень

Грудень

І тиждень

Використання учнівських, педагогічних, батьківських зібрань для проведення профілактики травматизму під час НВП та в побуті (адміністрація, кл. керівники)

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

Стан температурного режиму школи ( заст. завідувача , наказ)

Проведення цільового інструктажу з     техніки безпеки та протипожежної безпеки у зв’язку з організацією новорічних ялинок та канікул 

І\/ тиждень

Аналіз досягнень учнів при виконанні вимог безпеки життя молодшої школи (Кер. МО, нарада з завідувачем)

Січень

І тиждень

1.Проведення первинного інструктажу з педпрацівниками (відповідальний).

2.Проведення навчання з ОП з педпрацівниками ( ЗД з НВР)

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

І\/ тиждень

Проведення загальношкільного конкурсу юних пожежних (заст. звідувача з ВР, педагог-організатор, кл. керівники, наказ)

Лютий

І тиждень

ІІ тиждень

Стан шкільних меблів у кабінетах ( кл. керівники, наказ)

ІІІ тиждень

І\/ тиждень

Березень

І тиждень

Бесіди з профілактики БЖ під час канікул (кл.керівники)

ІІ тиждень

Цільові інструктажі з охорони праці про безпеку під час ремонтних робіт із працівниками школи (завідувач)

ІІІ тиждень

І\/ тиждень

Квітень

І тиждень

Підготовка плану літнього оздоровлення учнів (відповідальні)

ІІ тиждень

1.Проведення тижня охорони праці (заст. завідувача з НВР, комісія з ОП, кл. керівники)

2.Застереження дитячого травматизму   (кл. керівники, комісія з  ОП)

ІІІ тиждень

Проведення інструктажів і бесід з БЖ під час канікул (кл. керівники)

І\/ тиждень

Практичний вихід учнів із будівлі школи згідно з евакуаційним планом (адміністрація)

Травень

І тиждень

ІІ тиждень

Проведення занять з ОП з кл. керівниками (ЗД з НВР)

ІІІ тиждень

1.Проведення інструктажу з ОБЖ і профілактика ПБЖ з учнями під час літніх канікул (класоводи)

2.Проведення занять з ОП під час проходження учнями навчальної практики 

(учителі-предметники)

І\/ тиждень

1.Проведення інструктажу з ОБЖ і профілактика ПБЖ з учнями під час літніх канікул (кл. керівники)

Система  внутрішнього контролю

Серпень

І тиждень

Контроль стану техніки безпеки в навчальних кабінетах (комісія з ОП, довідка)

ІІ тиждень

Контроль стану техніки безпеки в навчальних кабінетах (комісія з ОП, довідка)

ІІІ тиждень

Контроль стану техніки безпеки в навчальних кабінетах (комісія з ОП, довідка)

Проходження медогляду працівниками школи (заст. завідувача ,нарада )

І\/ тиждень

Контроль стану техніки безпеки в навчальних кабінетах та на спортивних майданчиках (комісія з ОП, акти ,відповідальний)

Вересень

І тиждень

1. Контроль за веденням документації з охорони праці (комісія з ОП, акт).

2.Дотримання вимог техніки безпеки під час НВП (комісія з ОП ,довідка)

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

І\/ тиждень

Жовтень

І тиждень

Контроль за дотримання вимог безпеки під час роботи гуртків, співбесіда (заст. директора з НВР, довідка)

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

Готовність будівлі школи  до осінньо-зимового періоду (відповідальні, нарада з директором) 

І\/ тиждень

  Контроль практичного виходу учнів за планом евакуації (відповідальні, наказ)

Листопад

І тиждень

ІІ тиждень

 Стан роботи з охорони праці, безпеки учнів під час НВП (нарада, відповідальний)  

ІІІ тиждень

І\/ тиждень

 1.Контроль за веденням документації з охорони праці та ПБ ( комісія з ОП, довідка ).

Грудень

І тиждень

Створення умов для охорони життя та збереження здоров’я дітей у ході НВП (засідання ради школи, відповідальні)

ІІ тиждень

Гарантування безпеки життя дітей  під час проведення новорічних свят (наказ, відповідальні )

ІІІ тиждень

І\/ тиждень

Січень

І тиждень

Виконання  угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом у 2018р.(голова профспілки ,акт)

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

І\/ тиждень

Контроль за дотриманням вимог охорони праці в кабінетах хімії, фізики, інформатики, майстернях, спортзалах (комісія з ОП , довідка)

Лютий

І тиждень

       ІІ тиждень

       ІІІ тиждень

       І\/ тиждень

       Березень

       І тиждень

       ІІ тиждень

Контроль за веденням журналів інструктажів із безпеки життєдіяльності учнів (довідка , відповідальний)

       ІІІ тиждень

       І\/ тиждень

       Квітень

       І тиждень

       ІІ тиждень

       ІІІ тиждень

      І\/ тиждень

Контроль за проведенням та реєстрацією інстуктажів з ОБЖ  (кл. керівники,  адміністрація)

      Травень

      І тиждень

      ІІ тиждень

      ІІІ тиждень

      І\/ тиждень

 Контроль за проведенням та реєстрацією інстуктажів з ОБЖ з дітьми, працівниками шкільного оздоровчого табору  (начальник табору, вихователі )

      Постійно

Здійснювати  нагляд за роботою шкільної  їдальні, забезпечувати зразкову чистоту (адміністрація школи, черговий  учитель)

      Постійно

Вдосконалювати самообслуговування учнів.( класні  керівники)

       Постійно

Вимагати виконання вимог тримати своє робоче місце в належному стані кожним учнем (вчителі)

6 . Зміцнення матеріально – технічної бази школи. Фінансово – господарська діяльність.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

Серпень

1  Здійснення ремонтних робіт .

 2. Аналіз витрати коштів:

   а) на ремонт школи;

  б) на виконання санітарно-гігієнічного режиму;

 3. Підготовка навчальних класів

 4. Придбання миючих засобів

5. Зняти показники з електролічильників; водомірного лічильника

6.Перевірка готовності матеріально-технічної бази до 2018-2019навчального року

7. Призначення відповідальних за матеріальну базу навчальних кабінетів

8. Аналіз інформації про контингент батьків, складання списків потенційних спонсорів.

9. Генеральне прибирання шкільних приміщень.

 10.Здійснення  контролю за якістю виконаних робіт у відповідності до проекту капітального ремонту школи.

11. Ревізія засобів пожежогасіння.

12.Організація харчування.

13. Перевірка роботи ТЗН.

ІІІ т.

ІІІ т.

ІІ т.

ІІІ т.

ІV т.

   

ІV т.

ІV т.

Василенко В.М.

Василенко В.М.

Василенко В.М.

Класні керівники

Василенко В.М.

    Комісія з прийому школи

Василенко В.М. Василенко В.М.

 ВасиленкоВ.М.,

      кл. кер

 Василенко В.М

 ВасиленкоВ.М.         ВасиленкоВ.М.

Вчитель інформатики

Аналіз

Аналіз

Акт

Акт

Аналіз

Наказ

Банк даних

Вересень

 1.  Аналіз поповнення шкільної бібліотеки методичною літературою, періодикою
 2. Поповнення шкільного медичного кабінету медикаментами (за рахунок спонсорських коштів)
 3. Тарифікація вчителів
 4. Організація  огляду-конкурсу «Живи, книго!»

 5.  Профілактичний огляд і заміна електроламп.

 6. Зняти показання з електролічильників; водомірного лічильника

7. Збір макулатури

  8. Підготовка  пакету документів на дозвіл  пуску котельні

Корнієнко І.А.

Кусайко Н.Ф.

Василенко В.М. Корнієнко І.А.

Василенко В.М. Василенко В.М. Варава Т.В. Василенко В.М.

Корнієнко І.А.

Аналіз

Чек

Наказ

Наказ

План

Наказ

Жовтень

 1. Проведення інвентаризації
 2. Підготовка  комплексних заходів з підготовки школи до зимових умов.
 3. Зняти показники з електролічильників; водомірного лічильника
 4. Генеральне прибирання шкільних приміщень

ІІ т.

І т.

    ІV т.

Василенко В.М

Комісія

Василенко В.М

   Техперсонал

Василенко В.М.

Наказ

План

        План

Листопад

 1. Аналіз використання енергоносіїв

Профілактичний огляд і заміна електроламп

 1. Зняти показання з електролічильників; водомірного лічильника; з газового
 2. Рейд «Живи, книго»
 3. Списання матеріальних цінностей

5.  Аналіз споживання газу

ІІІ т.

ІІ т.

ІІІ т..

Василенко В.М

електрик Василенко В.М

Корнієнко І.А. Василенко В.М

Василенко В.М

Корнієнко І.А.

Василенко В.М

Аналіз

Перевірка стану

Аналіз-акти

Грудень

 1. Підпис договорів з організаціями про співробітництво
 2. Придбання миючих засобів
 3. Придбання ялинок та ялинкових прикрас
 4. Зняти показання з електролічильників; водомірного лічильника;
 5. Аналіз споживання газу

  6 . Генеральне прибирання шкільних приміщень

І-ІІ т.

І т.

ІІ т.

ІІІ т.

Василенко В.М. Василенко В.М Василенко В.М. Василенко В.М Василенко В.М. техперсонал

Аналіз

Договори

Акт

Звіт

Січень

 1. Аналіз витрат бюджетних коштів
 2. Профілактичний огляд і заміна електроламп
 3. Аналіз використання енергоносіїв за 2018р
 4. Огляд кабінетів
 5. Зняти показання з електролічильників; водомірного лічильника, газового

І т.

ІІ т.

ІІ т.

ІІ т.

Василенко В.М.,

Електрик, Василенко В.М Василенко В.М

Аналіз,акти

Огляд

Аналіз

Аналіз

Лютий

 1. Організація ремонту ТЗН
 2. Підготовка до  ремонту школи
 3. Зняти показання з електролічильників; водомірного лічильника, газового

І-ІІ т.

     ІІІ т.

ІІІ т.

Василенко В.М Василенко В.М Василенко В.М

Перевірка стану

Звіт

Аналіз

Березень

 1. Профілактичний огляд і заміна електроламп
 2. Огляд  кабінетів
 3. Рейд «Живи, книго»
 4. Зняти показання з електролічильників; водомірного лічильника, газового

І т.

ІІІ-ІV т.

Василенко В.М.,

Електрик

Комісія

Корнієнко І.А.

Василенко В.М

Квітень

 1. Підготовка інвентарю для роботи по благоустрою території школи

 1. Підготовка до ремонту школи
 2. Організація робіт по благоустрою території школи
 3. Аналіз енергоносіїв на опалення
 4. Рейд «Живи, книго»
 5. Зняти показання з електролічильників; водомірного лічильника; з тепломіра
 1. Закінчення опалювального  сезону. Оформлення відповідної документації

І т.

ІV т.

Квітень

Василенко В.М., техперсонал Василенко В.М. Василенко В.М. Василенко В.М.

Корнієнко І.А. Василенко В.М Василенко В.М

Перевірка стану

Придбання матеріалу

Звіт, наказ

Аналіз

Звіт, підсумки, наказ

Травень

 1. Прибирання шкільного  подвір’я та газонів

 1. Підготовка   листів до спонсорів  з метою надання  матеріальної допомоги  для здійснення ремонтних робіт .
 2. Планування ремонту школи (узгодження плану)
 3. Зняти показання з електролічильників; водомірного лічильника

Травень

ІІ-ІІІ т.

ІV т.

Василенко В.М., класні кер. Василенко В.М.

Василенко В.М. Василенко В.М.

Звіт

Перевірка стану

План

Протокол

Червень-СЕРПЕНЬ

 1. Ремонт школи (згідно плану)
 2. Прибирання шкільного подвір’я та газонів.
 3. Підготовка системи опалення до роботи в осінньо – зимовий період.

Пост.

Пост.

Червень

Василенко В.М. Василенко В.М. Василенко В.М.

Кл. кер.

Кочегари

Звіт

Звіт

Акт

7. Інтеграція зусиль школи, сім`ї, громадськості.

7.1.  РОБОТА РАДИ ШКОЛИ

Серпень – вересень

Звіт завідуівча школи та голови ради школи про роботу закладу за минулий рік та завдання на наступний  навчальний рік.

1.Розподіл обов’язків.

2.Планування роботи Ради школи

          3.Розгляд та затвердження :

             Режиму роботи;

             Структури  навчального року.

  Листопад

  1. Стан профілактичної роботи  із запобігання бездоглядності та правопорушенням учнів

   2. Дотримання  правил для учнів.

  Січень

 1.Підсумки роботи школи за І семестр.

 2.Відвідування учнями навчального закладу.

  

 Березень

Робота з батьками . Виконання батьківських  обов’язків.

Підготовка школи до капітального та поточного ремонту класних  кімнат, будівель школи.

Травень

Організація закінчення навчального року.

Результативність та перспективи роботи Ради школи.

Організація випускного вечора  для учнів та батьків 9-го класу.

Червень

Відрахування та нагородження учнів 9-го класу.

Затвердження та узгодження робочих навчальних планів на 2020 - 2021 н .р.                  

7.2 ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ   НА  2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Грудень

 1. Підсумки роботи школи за перший семестр 2019-2020 н.р. (Звіт завідувача школи Василенко В.М..)

     2.  Види  булінгу  або    насилля у школах. Що робити батькам жертв булінгу. Причини агресивності у підлітків.   Пам’ятки для батьків.  (Педагог- організатор  Варава Т.В.)

.     3. Простудні  хвороби  холодної пори року. (Дитячий лікар)

Травень

 1. Про закінчення 2019 – 2920 н.р..(Завідувач школи Василенко В.М.)
 2. Організація літнього відпочинку. (Педагог - організатор)

      3. Техніка безпеки під час літніх канікул. Пам`ятки батькам

               Батьківські збори  майбутніх першокласників.

Батьківські збори 9-го класу. «ДПА. Перебування дітей у вечірній час».

Класні батьківські збори проводяться 4 рази на рік відповідно планів класних керівників.

7.3 Організація роботи зі зверненнями громадян

з\п

Зміст  роботи

 1. Термін

   Відповідальний

Відмітка

про виконання

1.

Організувати роботу щодо систематизації законодавчих та нормативно-правових документів зі зверненнями громадян, а саме:

 • Закон України “Про звернення громадян”
 • Указ Президента України від 19 березня 1997 № 241 “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”.
 • Указ  Президента  України від 13 серпня 2002 №700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”.
 1. вересень

 Василенко В.М.

2.

Здійснювати реєстрацію звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

 1. постійно

Василенко В.М.

3.

Здійснювати  прийом громадян відповідно до графіка прийому громадян з особистих питань.

 1. постійно

Василенко В.М.

4.

Організувати роботу  зі зверненнями громадян відповідно    до наступної системи:

 • дотримання термінів розгляду звернень, клопотань громадян (згідно із Законом);
 • забезпечення громадян правом прийняття особистої участі у розгляді звернень, скарг;
 • забезпечення права громадян відповідно до ст.18 Закону;
 • здійснювати надання відповідей відповідно до чинного законодавства;
 • визначати причину повторних звернень,  усувати недоліки у разі їх виявлення терміново;
 • здійснювати розгляд питання про роботу зі зверненнями громадян  на загальних зборах трудового колективу.
 1. постійно

Василенко В.М.

8. Внутрішкільний контроль

1.

Аналіз тематичних календарних планів учителів.

Вересень, січень

Заступник з навчально-виховної  роботи

2.

Перевірка планів виховної роботи класних керівників, контроль за їх виконанням.

Вересень,

січень

Заступник з навчально - виховної роботи

3.

Контроль методичної роботи:

 • відвідування засідань МО;
 • контроль за веденням документації МО;

          -  контроль за виконанням плану роботи     методичних  об’єднань.

Протягом року

Адміністрація школи

4.

Проводити глибокий аналіз відвіданих уроків, виховних заходів. Звернути

увагу на якість і ефективність наванта-

ження учнів домашніми завданнями.

протягом

   року

Директор,

заст.дир.

5.

Перевірити виконання навчальних програм і видати наказ по школі.

 грудень

 квітень

заст.дир.

6.

1 півріччя

2 півріччя

 завуч

7.

Проводити зрізи знань з базових дисциплін в 4,9 класах.

 грудень

 травень

адміністрація

8.

Вивчити систему роботи вчителів

 для проходження атестації.

до квітня

Адміністрація,

атестаційна комісія

9.

Проводити наради при директору

2 рази на місяць

директор

10.

Перевірити стан ведення класних жур-

налів. Видати наказ.

1-2 півріччя

заступник

директор

   11.

Підготувати і провести педради за таким планом:

                                                        

Перше засідання.      Серпень.

1.Вибори секретаря педради.

2.Підсумки роботи педколективу  школи в 2018-2019 н.р. та завдання

   на 2019-2020 н.р.

3. Методичне забезпечення навчального процесу  в 2019-2020 н.р.  Ведення шкільної документації та здійснення записів у класних журналах.

4 . Освітні програми для 1- 2, 3 – 4 та 5-9 класів.

5.Обговорення та затвердження планів роботи школи (річного,  навчального ) та  шкільної бібліотеки  на 2019-2020н.р. 

6. План атестації вчителів та план заходів з організації та проведення атестації педагогічних працівників.

7. Психолого-педагогічний аналіз режиму роботи школи та прогно-

  зування його ефективності. Затвердження режиму роботи школи та

  структури   2019-2020 навчального року.

8. Стан фізичного здоров’я учнів.

9.Виявлення та взяття на облік учнів, схильних до правопорушень.

10.Розподіл тижневого навантаження між вчителями.       

11. Організація індивідуального навчання учня 3 класу Вовка Миколи

     Євгеновича та інклюзивного навчання учня  6 класу Маньковського Миколи Миколайовича.

Друге засідання.  Жовтень

 1. Стан викладання української мови та читання в 2 – 4 класах .
 2. Адаптація учнів 1 – го та 5 – го класів.
 3. Організація харчування.
 4. Попередження насильства серед підлітків.

     5. Виконання рішень попередніх педрад.

                             

Третє засідання. Січень

 1.Аналіз  навчально – виховної роботи  за І семестр                                                                                          

 2.Організація роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності.                                                                              

 3.Виконання рішень попередніх педрад.

Четверте засідання. Березень

  1.Стан організації соціально - психологічної  підтримки дітей та молоді пільгової категорії              

 2.Система роботи вчителя  -  основа творчої педагогічної діяльності ( творчі  звіти вчителів, які атестуються)

 3. Правовиховна робота в школі як передумова  формування  правової  свідомості  особистості.

 4.Про організацію ДПА в 4 та 9 класах.

П’яте засідання. Травень

1. Організація відпочинку дітей влітку. Попередження

 травматизму.

 2.Про допуск до ДПА учнів 4 і 9 класів. Звільнення від ДПА.                                                                                

 3.Організаця літньої виробничої практики. Попередження

 травматизму.                                

 4.Про переведення здобувачів освіти 1-4 та 5-8-х  класів до наступних класів.  

 5.Про нагородження учнів „Похвальним листом за високі досягнення в навчанні”.                             

          Шосте засідання.   Червень

1. Про закінчення учнями 9 класу 2019-2020 н.р.. 

2. Підбиття підсумків роботи школи за навчальний рік.

10. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ

                З метою оперативного управління передбачаються такі терміни взаємообміну інформацією між школою та  відділом освіти школа направляє у відділ освіти такі інформації

1.

- оперативна інформація про стан освіти в загальноосвітніх закладах району.

щоп’ятниці

Відпов.

2.

- інформацію про учнів загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-інвалідів

До 10 вересня, 10 травня

  Каракуця Г.І.

3.

- перспективне працевлаштування випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району.

квітень

Відпов.

Масич Н.І.

4.

- інформація про продовження навчання та працевлаштування випускників  9 класу.

вересень

Відпов.

Масич Н.І.

5.

- відомості про підсумок рейду “Урок”.

До 10 вересня

Відпов.

   6.

- відомості про продуктивну працю в шкільних майстернях та вирощену продукцію в розрізі культур на землі та пришкільних ділянках.

листопад

Масич Н.І.

Хома Л.В.

   7.

- інформація про проходження учнями поглиблених медичних оглядів.

листопад

Відпов.

Масич Н.І.

   8.

- інформацію про учнів, які навчаються за індивідуальною формою за станом здоров’я

До 5.09.

5.01

5.06

Відпов.

Масич Н.І.

   9.

- інформацію про організацію роботи факультативів, курсів за вибором, профільного навчання у старшій школі.

вересень

Відпов.

 Масич Н.І.

   10.

- про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Щоквартально

Відпов.

11.                 

- про розвиток фізичної культури і спорту за 2019 рік

До 15 грудня

Відпов Жорняк І.О.

12.

- дані про поновлення банку даних на учнів та аналіз роботи з попередження правопорушень серед неповнолітніх

Щоквартально

Відпов.

13

- аналіз якісного і кількісного складу педагогічних кадрів

До 1 жовтня

Відпов.

 Бибіна І.Л.

 14

- подання на представлення педагогічних працівників до нагород

квітень-серпень

Відпов.

Бибіна І.Л.

 15

- списки педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів

До 1 жовтня

 Бибіна І.Л.

16

- перспективна мережа оздоровлення дітей та підлітків влітку

До 25 квітня

Відпов.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.